Label Ondernemen met Impact

Het afgelopen jaar zijn wij samen gaan werken met Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. “Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht wil de regio mooier, socialer, krachtiger en duurzamer maken. Met zoveel mogelijk gelijke kansen voor iedereen. Zien we in de regio een kans om het beter te doen? Dan komen we in actie. Door het aanjagen en faciliteren van Ondernemen met impact. We inspireren, adviseren en verbinden op dit thema. Hierbij richten we ons op bedrijven, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo maken we gezamenlijk het verschil voor de regio Dordrecht en deĀ Drechtsteden. Dankzij onze ervaring en ons uitgebreide netwerk kunnen wij direct en snel schakelen. Met concrete oplossingen als resultaat”.

Bestaanszekerheid, duurzaamheid en inclusief zijn de 3 pijlers waarmee gewerkt wordt. Aan alle 3 de pijlers hebben wij het afgelopen jaar hard gewerkt. Daardoor hebben wij op 14-5-2024 het Label uitgereikt gekregen van Selma, 1 van de oprichters van Stichting MBO.